Na bankowych kontach firmowych przedsiębiorców pojawiły się już nowe rachunki do podzielonej płatności w VAT (MPP). Na razie korzystanie z tego mechanizmu jednak dobrowolne.

Split payment jest jednym z narzędzi, które mają przeciwdziałać oszustwom podatkowym i przyczynić się do zwiększenia ściągalności VAT-u. Resort finansów zachęca do korzystania z MPP, eksperci podatkowi ostrzegają jednak, że ma on też swoje wady.
Istota nowego rozwiązania polega na tym, że płatność za nabyty towar lub usługę jest dokonywana w taki sposób, że zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona przez nabywcę na rachunek rozliczeniowy dostawcy, lub jest rozliczana w inny sposób, natomiast pozostała zapłata odpowiadająca kwocie podatku od towarów i usług, jest płacona na specjalny rachunek bankowych dostawcy – rachunek VAT. Mechanizm znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników, czyli do transakcji między firmami.
Jak podkreśla resort finansów, płacenie z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie jedną z mocniejszych przesłanek dla wykazania, że nabywca dochował należytej staranności zawierając transakcję z kontrahentem, co będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa V AT naliczonego nabywców. Jeżeli podatnik zdecyduje się na zwrot na rachunek VAT, wówczas taki zwrot będzie dokonany w przyspieszonym terminie (25 dni) bez możliwości przedłużenia tego terminu zwrotu przez naczelnika urzędu skarbowego celem dokonania weryfikacji tego zwrotu.
Minusem split payment jest ograniczona możliwość dysponowania środkami na wydzielonym rachunku, w rezultacie przedsiębiorca może być narażony na utratę płynności finansowej. Środki z rachunku VAT mogą być bowiem wykorzystane tylko do uregulowania kwoty VAT wykazanej w fakturze z tytułu zakupu towarów lub usług, do zapłaty podatku VAT i innych należności  do urzędu skarbowego (dodatkowych zobowiązań czy odsetek za zwłokę w VAT). Więcej informacji na temat MPP znajdą Państwo tutaj: LINK

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w tej sprawie jesteśmy do Państwa dyspozycji.