Skarbówka zmieniła zdanie odnośnie wrzucania w koszty wydatków na posiłki i napoje dla pracowników i dopuszcza je tylko, gdy są konsumowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę.

Wiele firm chcąc zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, dokonuje zakupów artykułów spożywczych takich jak np. woda, kawa, herbata, przekąski, kanapki itp. Artykuły takie są zwykle ogólnodostępne dla pracowników w trakcie wykonywania codziennych obowiązków służbowych, stanowiąc „wyposażenie” firmowej kuchni. Nie są przy tym posiłkami i napojami profilaktycznymi w rozumieniu Kodeksu pracy.
Wydatki poniesione na zakup artykułów spożywczych udostępnianych pracownikom w czasie pracy spełniają przesłanki wynikające z ustawy o CIT, ponieważ są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Tym samym można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, ale tylko wtedy gdy korzystają z nich pracownicy w rozumieniu Kodeksu pracy. Wydatki z tytułu zakupu artykułów spożywczych na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów.