Mniejsze firmy zyskają większą ochronę przed zatorami płatniczymi, które wpędzają je w kłopoty, doprowadzając nawet do ich upadłości – taki według Ministerstwa Rozwoju ma być efekt ustawy dot. ograniczenia zatorów płatniczych, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 roku.

Według szacunków resortu dzisiaj nieterminowe płatności dotykają od 80% – 90%  przedsiębiorstw w Polsce. Najważniejsze rozwiązania ustawy mających ograniczyć zatory płatnicze to:

  • skrócenie terminów zapłaty

Do maksymalnie 30 dni od dnia doręczenia faktury zostaną skrócone terminy zapłaty w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny (z wyłączeniem podmiotów leczniczych), do 60 dni na zapłatę dla dużych firm w relacji z mniejszymi i maksymalnie 60 dni terminu zapłaty w transakcjach, w których wierzycielem jest mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo, a dłużnikiem duża firma.

  • ulga na złe długi w PIT i CIT (na wzór tej w VAT).

Poszkodowani przez zatory będą mieli prawo do ulgi na złe długi w PIT i CIT, na wzór mechanizmu funkcjonującego w podatku VAT. Oznacza to, że wierzyciel, który nie otrzyma zapłaty w ciągu 90 dni od upływu terminu określonego w umowie lub na fakturze, będzie mógł pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności (z kolei dłużnik będzie miał obowiązek podniesienia podstawy opodatkowania o kwotę, której nie zapłacił).

  • uprawnienie prezesa UOKiK do ścigania przedsiębiorstw generujących największe zatory;

Na firmy, które najbardziej opóźniają regulowanie swoich zobowiązań, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie nakładał kary pieniężne. Najpierw prezes UOKiK – z urzędu lub na wniosek – oceni, czy doszło do nadmiernego opóźnienia, a jeśli tak, to przy wymierzaniu kary będzie uwzględniał wartość niezapłaconych faktur i długość opóźnień w płatnościach. Nie będzie jednak karany dłużnik, który nie płaci, ponieważ jemu również nie płacą.

  • zobowiązanie największych firm do raportowania do MR swoich praktyk płatniczych

Najwięksi podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (grupy kapitałowe i firmy, których dochód przekracza rocznie 50 mln euro) będą corocznie przekazywać ministrowi ds. gospodarki (MR) sprawozdania o stosowanych przez siebie terminach zapłaty.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju