Tylko intercyza, czyli zawarcie umowy wyłączającej lub ograniczającej wspólność majątkową może uchronić żonę lub męża od konieczności spłacania podatkowych długów swojej drugiej połówki.

Brak wiedzy i wpływu na prowadzenie firmy nie zwalnia od odpowiedzialności za należności współmałżonka wobec fiskusa i ZUS. W przypadku wspólnoty majątkowej egzekucja może być prowadzona z majątku wspólnego obojga małżonków oraz majątku odrębnego podatnika.
Aby wyłączyć odpowiedzialność za długi małżonka prowadzącego firmę należy podpisać umowę, która tę odpowiedzialność wyłączy bądź ograniczy. Od dnia podpisania intercyzy małżonek uwalnia się od odpowiedzialności za długi podatkowe współmałżonka. Jeśli jednak umowa zostanie podpisana w trakcie trwania małżeństwa, to nie uchroni przez długami, które powstały wcześniej.
Osoby zamierzające wstąpić w związek małżeński z osobą prowadząca własny biznes i chcą uniknąć ewentualnej odpowiedzialności na długi małżonka, powinny zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej jeszcze zanim staną na ślubnym kobiercu. Dzięki temu wszystko to, co nabyli przed i po ślubie będzie uznawane za ich majątek odrębny.
Jeśli małżonek podatnika biznesmena pozostający z nim we wspólności majątkowej podejrzewa, że ma on zaległości wobec fiskusa, w każdej chwili może złożyć w urzędzie skarbowym wniosek o zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych współmałżonka, które powstały w trakcie wspólności.