Zmiany w Prawie budowlanym, które wejdą w życie 19 września 2020 r.  uproszczą i przyspieszą proces inwestycyjno-budowlany oraz zwiększą stabilność decyzji podejmowanych w tym procesie.

Oto najważniejsze zmiany:

  • Nowy podział projektu budowlanego
  • Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
  • Rezygnacja ze wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę
  • Uproszczone postępowanie legalizacyjne samowoli budowlanych
  • Unieważnienie decyzji o pozwoleniu na budowę lub na użytkowanie
  • Ekspertyza przy zmianie sposobu użytkowania budowli
  • Ubieganie się o uprawniania budowlane
  • Nowe przypadki, w których nie trzeba mieć pozwolenia na budowę

Szczegółowe informacje na https://www.biznes.gov.pl/