Ustawa o STIR, która weszła w życie z końcem ubiegłego miesiąca przewiduje, że firmy podejrzane o oszustwa lub nadużycia podatkowe mogą mieć zablokowane konta nawet na 3 miesiące.
STIR to narzędzie Krajowej Administracji Skarbowej do zwalczania wyłudzeń w VAT, w tym tzw. transakcji karuzelowych, tworzonych za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych podmiotów. Efektem prewencyjnego oddziaływania systemu analizy ryzyka nadużyć podatkowych i możliwości szybkiej reakcji KAS ma być ograniczenie wyłudzeń skarbowych, ale również poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla wszystkich podatników przez przywrócenie uczciwej konkurencji na rynku. Obecnie monitoringiem w ramach STIR jest objętych ponad 5,6 mln rachunków firmowych.
Zgodnie z wyjaśnieniami MF wskaźniki ryzyka dla poszczególnych podmiotów są analizowane pod kątem wykorzystywania działalności banków i SKOK-ów do wyłudzeń skarbowych. W przypadku wystąpienia takiego zagrożenia Szef KAS ma prawo zablokować rachunek firmy na 72 godziny. Jeżeli szacowana wysokość zobowiązania podatkowego przekracza 10 tys. euro, blokada rachunku będzie mogła być przedłużona na okres do 3 miesięcy.
Od marca br. za pośrednictwem STIR przekazywane są informacje o zlikwidowanych i nowo założonych rachunkach bankowych przedsiębiorców, a od 30 kwietnia br. możliwa jest blokada na żądanie Szefa KAS. Przepisy dające skarbówce bieżący wgląd w firmowe rachunki wejdą natomiast w życie już w lipcu tego roku.