1 listopada 2019 r. wchodzą w życie zmiany w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności w podatku VAT (MPP, split payment). Najważniejsze zmiany dotyczą wprowadzenia obowiązkowego stosowania mechanizmu dla konkretnych transakcji oraz zastąpienie odwrotnego obciążenie VAT (stosowane w obrocie tzw. towarami wrażliwymi) obowiązkowym MPP.

Jak informuje resort finansów, obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności obejmie sprzedawców i nabywców towarów lub usług wymienionych w załączniku do ustawy o VAT, jeżeli wartość transakcji przekroczy 15 000 zł. Chodzi m.in. o: dostawę płyt, arkuszy, folii i pasów z tworzyw sztucznych, wszelkiego rodzaju wyrobów ze stali, srebra, złota, aluminium, miedzi, elektronicznych układów scalonych, komputerów, dysków twardych, telefonów, telewizorów, aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych, części do silników spalinowych, różnego rodzaju odpadów i surowców wtórnych, paliw, a także o usługi budowlane i sprzedaż detaliczną części samochodowych.
Transakcje objęte obowiązkowym split paymentem muszą być realizowane przez rachunki rozliczeniowe założone dla działalności gospodarczej, czyli konta firmowe. Te rachunki widnieją w wykazie podatników VAT (tzw. „biała lista podatników VAT”). Jeżeli rachunek kontrahenta znajduje się w Wykazie, można mu zapłacić za fakturę stosując podzieloną płatność. Z kolei wystawiając fakturę, trzeba sprawdzić czy własny rachunek jest w Wykazie, bo tylko wtedy kupujący może za nią zapłacić w MPP.
Będąc podatnikiem VAT i wystawiając fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub usług objętych obowiązkowym MPP, należy ją opisać zwrotem „mechanizm podzielonej płatności” oraz umożliwić nabywcy podzieloną płatność.  To oznacza, że trzeba mieć konto VAT, na które trafi wykazana na twojej fakturze kwota podatku.
Jeżeli po 1 stycznia 2020 r., fakturę zostanie opłacona z pominięciem MPP, taki wydatek (płatność) nie będzie stanowić kosztu uzyskania przychodu.
Od 1 listopada 2019 r. przedsiębiorcy, którzy otrzymują zapłatę w systemie MPP, będą mieli więcej możliwości wykorzystania środków zgromadzonych na koncie VAT. Poza opłacaniem VAT z faktur otrzymanych od kontrahentów, VAT do urzędu skarbowego oraz odsetek od należnego podatku VAT i dodatkowego zobowiązania podatkowego, będą mogli je wykorzystać na zapłatę m.in. składek ZUS.

Źródło: https://www.biznes.gov.pl