Obawy związane z rewolucją w fakturowaniu skłoniły resort finansów nie tylko do przesunięcia terminu wejścia w życie obowiązkowych e-faktur, ale także do złagodzenia obowiązków w tym zakresie. Jest to odpowiedź na głosy przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych.

Najnowszy, docelowy model Krajowego Systemu e Faktur (KSeF) uwzględnia korekty projektu wprowadzone po konsultacjach publicznych – oto najważniejsze zmiany:

 • Przesunięcie wejścia w życie ustawy z 1 stycznia 2024 r. na 1 lipca 2024 r.
 • Wydłużenie o dodatkowe pół roku terminu na wdrożenie KSeF przez podatników zwolnionych podmiotowo oraz przedmiotowo z VAT – KSeF będzie dla nich obowiązkowy od 1 stycznia 2025 r.
 • Faktury z kas fiskalnych będą mogły być wystawiane w dotychczasowej formie do 31 grudnia 2024 r.
 • Paragon z NIP będzie uznawany jak faktura uproszczona do 31 grudnia 2024 r.
 • Faktury konsumenckie (B2C) nie będą objęte KSeF.
 • Bilety spełniające funkcję faktury (w tym paragony na autostradach płatnych) zostają wyłączone z KSeF.
 • Wyłączone z KSeF będą również faktury wystawiane w procedurach OSS i IOSS.
 • Kurs waluty obcej stosowany do przeliczenia na PLN zostanie utrzymany z dnia poprzedzającego datę wskazaną w polu P_1 faktury ustrukturyzowanej przez jeden dodatkowy dzień do przesłania jej do KSeF.
 • W przypadku awarii po stronie podatnika przewidziano możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline.
 • Doprecyzowanie daty wystawienia oraz innych kwestii ważnych dla procesu wystawiania faktur podczas awarii oraz w trybie offline.
 • W okresie awarii i w trybie offline dopuszczone będzie wystawianie faktur korygujących.
 • Liberalizacja sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r.
 • Likwidacja not korygujących w KSeF i poza KSeF.

Polscy przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 r. mogą dobrowolnie wystawiać faktury poprzez KSeF. Obecnie e-faktura działa jako jedna z dopuszczonych form dokumentowania sprzedaży, obok faktur papierowych i już występujących w obrocie gospodarczym faktur elektronicznych.
Aby już teraz skorzystać z KSeF można skorzystać z bezpłatnych narzędzi od MF: aplikacji e-Mikrofirma i Aplikacji Podatnika KSeF. Jak informuje resort finansów, w przygotowaniu jest aplikacja mobilna KSeF, która pozwoli wystawiać faktury na telefonie czy tablecie.

źródło: MF