Zgodnie z przepisami podatkowymi przy płatnościach dokonywanych między przedsiębiorcami na wyższe kwoty trzeba pamiętać o kilku zasadach, aby nie narazić się na przykre konsekwencje podatkowe.

  • kwoty powyżej 15 000 zł brutto należy wpłacać za pośrednictwem rachunku płatniczego (a nie gotówką). Od 1 stycznia 2023 roku limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami będzie wynosić 8 000 zł brutto.
  • dotyczy to przedsiębiorców jednoosobowych wpisanych do CEIDG oraz spółek handlowych i innych podmiotów wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS. Limit płatności obowiązuje również osoby, które faktycznie prowadzą działalność, ale nie dopełniły obowiązku wpisu do odpowiedniego rejestru (CEIDG lub KRS).
  • nie zaliczymy do kosztów uzyskania przychodów kosztu powyżej ww. kwoty, jeśli została dokonana bez pośrednictwa rachunku płatniczego. Wyłączeniu z kosztów podatkowych podlega nie tylko nadwyżka ponad 15 tys. zł, ale cała kwota zapłacona z pominięciem rachunku bankowego.
  • limit dotyczy wartości transakcji – bez względu na liczbę płatności dokonanych w ramach tej transakcji. Podział transakcji na raty nie pozwali obejść limitu 15 000 zł (suma wszystkich rat traktowana jest jako jedna transakcja w ramach tego samego zakupu)
  • jeżeli płatność została dokonywana w kwocie powyżej 15 000 zł na rachunek spoza białej listy i nie zostało dokonane zgłoszenie w odpowiednim terminie – występuje solidarna odpowiedzialność z tego tytułu.
  • Jeśli płatność powyżej 15 000 zł dokonano z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności, skutkiem będzie solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe.