Wiosną tego roku mają wejść w życie przepisy o tzw. konfiskacie rozszerzonej. Przepadek majątku firmowego zgromadzonego w nielegalny sposób lub pochodzącego z nielegalnych źródeł ma dotyczyć firm będących własnością osób fizycznych.

Jak wyjaśnia resort sprawiedliwości, żeby zastosować konfiskatę przedsiębiorstwa, sprawca przestępstwa musi odnieść z niego korzyść o znacznej wartości, to jest powyżej 200 tysięcy złotych. Poza tym właścicielowi przedsiębiorstwa – wedle uchwalonej przez Sejm ustawy – należy wcześniej wykazać, że chciał lub przewidywał możliwość wykorzystania firmy do celów przestępczych. To z kolei oznacza, że jeżeli właściciel rzeczywiście nie wiedział, że na przykład jego pracownik to oszust, nie poniesie za to odpowiedzialności i nie straci swojej firmy.
Nowe przepisy poszerzają katalog przestępstw, wobec których przepadek może zostać orzeczony o przestępstwa zagrożone karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności. Ponadto w przypadku skazania za poważne przestępstwo sprawca będzie musiał wykazać legalność posiadanego majątku w ostatnich 5 latach.
Zmienione regulacje pozwolą sprawniej orzec przepadek mienia w stosunku do osób trzecich, którym sprawca przekazał mienie – chodzi tu o wyeliminowanie sytuacji, w której dochodziło do przepisywania nielegalnie zdobytego majątku na inne osoby, np. rodzinę czy znajomych.
Ustawa dopuszcza również przepadek mienia bez wyroku skazującego (np. z powodu śmierci sprawcy albo jego ucieczki).
Nowelizacja zakłada gwarancje ochrony dla przedsiębiorców. Przepadek nie będzie mógł być orzeczony jeżeli rozmiar szkody wyrządzonej przestępstwem lub rozmiar ukrytej korzyści nie jest znaczny wobec rozmiarów samego przedsiębiorstwa. Nie będzie więc tak, że np. nieuczciwy handlowiec czy księgowy wystawiający kilka firmowych, ale pustych faktur, doprowadzi do zabezpieczenia przez prokuraturę całej firmy.
Ministerstwo sprawiedliwości uzasadniając planowane zmiany wskazuje, że obowiązujące do tej pory w Polsce rozwiązania dotyczące konfiskaty rozszerzonej były niedoskonałe i nie odpowiadały przyjętym dyrektywom europejskim.
Przepisy o konfiskacie rozszerzonej mają wejść w życie jeszcze w pierwszym kwartale tego roku.