Resort przedsiębiorczości zapewnia, że dzięki nowym przepisom zamawiający nie będą przywiązywać uwagi tylko do najniższej ceny, ale będą również uwzględniali jakość towarów i usług, czy ich znaczenie dla środowiska.

Zmienione Prawo zamówień publicznych pozwoli odnaleźć się na rynku małym przedsiębiorcom, którzy oferują dobre usługi, ale nie są w stanie konkurować niską ceną. Główne problemy, które ma rozwiązać to:

  • nieproporcjonalnie mały, w stosunku do potencjału, udział MŚP w rynku zamówień publicznych
  • niska konkurencyjność i zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych
  • brak równowagi w pozycji zamawiającego i wykonawcy
  • wybieranie rozwiązań najtańszych, zamiast najbardziej efektywnych w dłuższym okresie
  • koncentracja zamawiających na spełnieniu wymogów formalnych, zamiast na uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu lub usługi
  • ograniczona dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych, niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych, a także nieefektywny system kontroli zamówień publicznych.

Nowa ustawa ma zlikwidować te bariery – przetargi mają być nakierowane na to, by w ich efekcie powstawał produkt jak najlepszej jakości, a uzyskana za niego cena była konkurencyjna.