Prowadząc kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT” NIK chce się dowiedzieć jak postrzegają ustawę o CIT ci, których ona bezpośrednio dotyczy. W tym celu zwraca się do przedsiębiorców i doradców podatkowych z prośbą o wypełnienia ankiety.

Jak podaje Izba, o konieczności przeprowadzenia kontroli działań związanych z poborem CIT-u świadczą liczne doniesienia prasowe o dowolności interpretowania przez urzędników skarbowych Ordynacji podatkowej. Przepisy są skomplikowane, a ich egzekwowanie zależy od urzędników albo od konkretnego urzędu – żalą się przedsiębiorcy. Bywa nawet tak, że w identycznych sprawach są dwie różne interpretacje albo jej w ogóle brakuje. Jednocześnie rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario) odbywa się niezwykle rzadko.
Wyniki ankiety mają pomóc w prowadzonej właśnie kontroli. Z jednej strony NIK chce się dowiedzieć, w jaki sposób organy skarbowe przeciwdziałają unikaniu opodatkowania, z drugiej czy fiskus prawidłowo stosuje zasadę in dubio pro tributario czyli rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika.
Izba, prowadząc kontrolę „Agresywna optymalizacja podatkowa w zakresie CIT” chce się dowiedzieć jak postrzegają ustawę o CIT ci, których ona bezpośrednio dotyczy, a następnie porównać je z danymi od Ministerstwa Finansów i działaniami, które podejmuje ten resort.
Na stronie internetowej NIK opublikowana została anonimowa ankieta w dwóch wersjach. Przedsiębiorcy mogą wypowiedzieć się m. in. na temat jednoznaczności i spójności przepisów, ich trudności i zmienności. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu – link do ankiety.
Druga wersja ankiety skierowana jest do doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych i adwokatów.