Zdarzają się sytuacje, w których klienci (np. zagraniczni) nie uznają paragonu z NIP do kwoty 450 zł lub 100 euro za fakturę uproszczoną i domagają się wystawienia na podstawie paragonu z NIP faktury VAT. Co w takiej sytuacji?

W świetle obowiązujących przepisów paragon dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną jak zwykła faktura. W praktyce oznacza to, że nabywca otrzymuje paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż, stanowiący jednocześnie fakturę uproszczoną.

Po paragonie z NIP nie można wystawić faktury

Jeżeli sprzedawca dokonuje/będzie dokonywać sprzedaży na kwotę nieprzekraczającą 450 zł lub 100 euro brutto (jeżeli kwota ta określona jest w euro) dokumentowanej paragonem fiskalnym zawierającym NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane ustawą (faktura uproszczona), to nie może/nie będzie mógł z tytułu tej sprzedaży wystawiać dla nabywcy kolejnej faktury.

W takiej sytuacji sprzedawca musi odmówić nabywcy wystawienia zwykłej faktury. Jedna sprzedaż nie może bowiem być dokumentowana dwoma fakturami (fakturą uproszczoną – paragonem z NIP, oraz fakturą zwykłą).

Faktura zwykła zamiast uproszczonej – tylko po uprzednim żądaniu

Jeżeli nabywca chce otrzymać fakturę zwykłą dokumentującą sprzedaż na kwotę nieprzekraczającą 450 zł albo 100 euro brutto, wówczas powinien wyrazić swoje żądanie zanim sprzedawca zafiskalizuje sprzedaż za pośrednictwem kasy fiskalnej. W takim przypadku sprzedawca nie powinien ujmować sprzedaży na kasie rejestrującej, tylko powinien wystawić nabywcy fakturę zwykłą, według przepisów dotyczących wystawienia faktur.

Interpretacja indywidualna z 14 lipca 2022 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.231.2022.1.LS – Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej