Wydana w maju br. interpretacja KIS pozwala płacić ryczałtowy podatek od najmu nieruchomości nawet wtedy, gdy wcześniej był prowadzony w ramach działalności gospodarczej.

Problem z zakwalifikowaniem najmu jako prywatnego lub firmowego nadal budzi wątpliwości, a ma ogromne znacznie dla kwestii opodatkowania takiej działalności. Z jednej strony z dotychczasowych interpretacji skarbówki wynika, że do uznania najmu za działalność gospodarczą wystarczy rozmiar, powtarzalność i zarobkowy charakter, a z drugiej 8,5% ryczałt można stosować przy przychodach wynoszących nawet ok. 8 000 zł miesięcznie. W orzeczeniu NSA, w oparciu o który wydano ostatnią interpretację KIS czytamy, że to podatnik decyduje, czy najem jest prywatny czy firmowy, ponieważ nie wynika to wprost z żadnych przepisów. Dodatkowo sąd wskazał, że oba rodzaje najmu mają te same cechy, tj. zarobkowy cel, zorganizowanie, ciągłość, powtarzalność oraz wykonywanie we własnym imieniu i na własny rachunek.
Z najnowszego orzecznictwa wynika, że decydujący dla rozróżnienia pomiędzy najmem w ramach zarządu majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą a najmem w ramach prowadzonej działalności gospodarczej jest zamiar samego podatnika. To on decyduje o tym czy „powiązać” określone składniki swojego mienia z wykonywaniem działalności gospodarczej, czy też zachować je w zarządzie majątkiem niezwiązanym z działalnością gospodarczą i oddać np. w najem.