Tak wynika z interpretacji wydanej niedawno przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Mieszkania kupione z myślą o dzieciach, wynajmowane do czasu ich usamodzielnienia się mogą być opodatkowane ryczałtem, a taki najem nie zostanie uznany za biznes.

W interpretacji wskazano, że jeżeli rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania nie wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to najem nie zostanie za taką działalność uznany. Nawet jeśli podatnik dysponuje więcej niż jednym lokalem, to może wynajmować je w ramach tzw. najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Jeśli zakup kolejnego mieszkania wiąże się z zapewnieniem dziecku mieszkania, najem takiego lokalu ma być czasowy, podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej, a sprawy związane z wynajmem załatwia sam, to może on podlegać opodatkowaniu ryczałtem według stawki 8,5%.