25 maja minęło 12 miesięcy odkąd w Polsce obowiązuje unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych. Na początku było wiele obaw, ale większości firm udało się dostosować do nowych przepisów.

Jak czytamy w serwisie Newseria.pl, bilans roku obowiązywania RODO to dwie kary administracyjne nałożone na podmioty, które rażąco łamały przepisy o ochronie danych osobowych oraz ok. 8 tys. skarg od konsumentów. Portal zwraca uwagę, że unijna dyrektywa spowodowała wzrost świadomości konsumentów w zakresie przysługujących im praw. Z drugiej strony wiele firm uporządkowało kwestie związane z ochroną danych osobowych swoich klientów, szczególnie w odniesieniu do gromadzenia, przetwarzania oraz bezpieczeństwa. W praktyce oznaczało to wdrożenie w przedsiębiorstwach odpowiednich procedur i dokumentacji zgodnej z RODO.