Zacznijmy od tych dobrych: od nowego roku dwukrotnie wzrośnie  górny limit korzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów dla przedstawicieli środowisk twórczych. Niestety jednocześnie krąg osób mogących skorzystać z tej preferencji zostanie znacznie zawężony.

Po 1 stycznia 2018 r. nastąpi podwyższenie limitu dotyczącego stosowania 50 proc. kosztów uzyskania przychodów do kwoty 85 528 zł rocznie, co oznacza że roczne przychody będą mogły wynieść nawet 171 056 zł.

Z tzw. dużej nowelizacji ustaw o podatkach dochodowych, która czeka już tylko na podpis prezydenta wynika, że z obniżonych o połowę kosztów uzyskania przychodów po nowym roku skorzystają tylko ci twórcy, których profesje zostały wymienione w przepisach. Preferencje będą zatem dotyczyć działalności:

1) twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;

2) badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;

3) artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;

4) w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;

5) publicystycznej.