Bezpieczeństwo i higiena pracy to kluczowy aspekt zarządzania każdą firmą. Jednak nie zawsze szkolenie okresowe BHP jest obowiązkowe. Jest tak w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych.

O tym, czy szkolenie musi być organizowane decyduje rodzaj przeważającej działalności pracodawcy – musi się znajdować w grupie o kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia. Kategorię ryzyka określają przepisy dotyczące ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Właśnie z oceny ryzyka zawodowego, opracowanej i udokumentowanej przez pracodawcę, wynika, że szkolenie nie jest konieczne. Jeżeli znajdzie się ona w grupie o wyższej kategorii ryzyka lub ocena ryzyka zawodowego wykaże taką konieczność, pracodawca musi przeprowadzić szkolenie okresowe BHP w terminie do 6 miesięcy od dnia ustalenia wyższej kategorii ryzyka.

Pracownicy mogą być zwolnieni z obowiązku odbycia szkolenia okresowego BHP, jeśli:

  • przedstawią aktualne zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia okresowego u innego pracodawcy, pod warunkiem, że szkolenie to jest nadal ważne,
  • w ciągu wymaganego terminu odbyli szkolenie okresowe dla innej grupy stanowisk, a zakres tematyczny tego szkolenia odpowiada programowi obowiązującemu na nowym stanowisku pracy.