Projektowane przepisy podatkowe mają pomóc wierzycielom i zdyscyplinować nieuczciwych kontrahentów, którzy zwlekają ze spłatą zobowiązań.

W przypadku nie otrzymania należnych pieniędzy po upływie 120 dni będzie wierzyciel będzie mógł kwotę zaległości odliczyć od przychodów, co oznaczać będzie obniżkę podatku dochodowego Z kolei zalegające z zapłatą firmy nie będą mogły wliczać kwoty niezapłaconej faktury do kosztów uzyskania przychodu, a niezapłacony podatek będzie musiał zostać wliczony w podstawę opodatkowania.