Aby w tym trudnym czasie utrzymać miejsca pracy w firmie, pracodawca może skorzystać z nowych rozwiązań prawnych i instrumentów pomocowych.

 1. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń dla pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
  W przypadku spadku obrotów można uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy na pokrycie części kosztów wynagrodzeń dla swoich pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.
  Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-czesci-kosztow-wynagrodzen-dla-swoich-pracownikow-oraz-naleznych-od-tych-wynagrodzen-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne
 2. Postojowe – dofinansowanie do pensji pracowników.
  Przedsiębiorca może ubiegać się o 3-miesięczne dofinansowanie wynagrodzenia pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-pensji-swoich-pracownikow

 1. Pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń w sektorze MŚP.
  W przypadku problemów z wypłatą wynagrodzeń dla pracowników można skorzystać z pożyczki ARP na sfinansowanie pensji.
  Więcej: https://www.gov.pl/web/gov/pozyczka-obrotowa-finansujaca-wyplate-wynagrodzen-w-sektorze-msp

Problemy wywołane pandemią koronawirusa nasuwają pracodawcom rozwiązania, które nie zawsze są zgodne z prawem. Ze szczególną ostrożnością należy podejść do przymusowych urlopów, zwolnień i obniżania wynagrodzenia. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości lub pytania dotyczące rozwiązań kadrowych dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, prosimy o kontakt z naszym biurem.