Wszystko wskazuje na to, że zaraz po wakacjach wejdą w życie przepisy zobowiązujące przedsiębiorców do przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. Nowelizacja Ordynacji podatkowej wyłącza z grona zobowiązanych mikrofirmy.

Mali, średni i duzi przedsiębiorcy będą musieli za pośrednictwem systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej do końca dnia następującego po każdej kolejnej dobie (bez weekendów) przesyłać dobowy wyciąg bankowy.
Jak wynika z projektowanych przepisów, wyciąg bankowy będzie musiał zawierać m.in. następujące dane:

  • nazwę, adres i NIP i przedsiębiorcy i jego kontrahenta,
  • numery rachunków,
  • datę i czas obciążenia rachunku nabywcy lub datę i czas dokonania wpłaty gotówkowej,
  • tytuł i opis zlecenia płatniczego,
  • saldo rachunku przedsiębiorcy po realizacji zlecenia płatniczego.

Obowiązek ominie mikroprzedsiębiorców, to jest takich, którzy w 2015 r. lub w 2016 r. spełniali łącznie dwa poniższe warunki:

  • osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych lub sumę aktywów bilansu nie przekraczające równowartości 2 mln euro oraz
  • zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników.

Nowe rozwiązanie ma służyć prewencji przed oszustwami i nadużyciami związanymi z VAT. Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, dzięki możliwości wykrycia podejrzanych transakcji na wczesnym etapie ograniczona zostanie liczba kontroli podatkowych w firmach.
Przepisy znowelizowanej Ordynacji podatkowej zobowiązujące przedsiębiorców do przesyłania fiskusowi dobowych wyciągów bankowych mają wejść w życie już 1 września 2017 r.