W okresie rozliczeń PIT skokowo rośnie liczba osób, które wyrażają zgodę na e-Korespondencję. Polacy logując się do e-Urzędu Skarbowego aktywują usługę, dzięki której cała korespondencja z urzędem skarbowym trafia na ich konto, a informacja o jej otrzymaniu jest przesyłana e-mailem i SMS-em. Nie ma potrzeby wysyłki korespondencji w tradycyjnej, papierowej formie.

Oprócz tzw. pisma ogólnego obecnie tą drogą można złożyć już 14 rodzajów wniosków. Jak informuje MF od początku trwania usługi najczęściej składane drogą elektroniczną wnioski dotyczą:

  • Aktualizacji danych w US
  • Wydania zaświadczenia o zaległościach podatkowych lub ich braku
  • Wydania zaświadczenia o wysokości dochodu podatnika w PIT

Oprócz tego, 22% przesyłanej do US e-Korespondencji stanowią pisma ogólne.

Korespondencja elektroniczna to nie tylko oszczędność czasu i wygodne przesyłanie pism. Usługa pozwala bezterminowo gromadzić korespondencję z urzędem skarbowym w jednym miejscu, do którego mamy nieprzerwany dostęp. Korzystanie z tej formy komunikacji z urzędem skarbowym jest darmowe i pozwala ograniczyć zużycie papieru, co pomaga dbać o środowisko naturalne.

Jak to zrobić?

Aby korzystać z e-Korespondencji należy zalogować się na swoje konto w e-Urzędzie Skarbowym i aktywować usługę. Podatnicy, mogą zalogować się do e-US za pomocą form dostępnych w ramach login.gov.pl:

  • identyfikując się Profilem Zaufanym (PZ),
  • za pomocą e-Dowodu,
  • poprzez bankowość elektroniczną,
  • aplikacją mObywatel.

Tylko przy tych sposobach logowania użytkownik otrzymuje dostęp do pełnej palety usług on-line w e-US.