Wydana pod koniec marca br. interpretacja indywidualna Dyrektora KIS nie pozostawia wątpliwości: nawet, jeśli numer NIP klienta został podany w umowie, a w wyniku pomyłki nie nalazł się na paragonie potwierdzającym sprzedaż, faktura nie może być wystawiona.

Dzieje się tak nawet wtedy, gdy sprzedaż na rzecz osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą zostaje zarejestrowana za pomocą kasy fiskalnej, a paragon wygenerowany za pośrednictwem kasy fiskalnej nie posiada w swej treści numeru NIP nabywcy z powodu nieuwagi lub pomyłki pracownika wystawiającego ten paragon.
Sytuacji nie zmienia fakt, że takie działanie nie jest zamierzone, jest to pomyłka pracownika rejestrującego transakcję sprzedaży lub też jest to problem natury technicznej.
Faktura w oparciu o paragon bez numeru NIP nie może być wystawiona także wtedy, gdy umowie znajdują się prawidłowe dane nabywcy, w tym także numer NIP.
W omawianej interpretacji podano także przykład wyłączający możliwość wystawienia faktury polegający na wystawieniu faktury z numerem NIP nabywcy i późniejszym – omyłkowym – wystawieniu paragonu fiskalnego, który już takiego nr NIP, w swej treści, nie posiadał.
Reasumując: jeżeli podatnik, nawet pomyłkowo, zaewidencjonuje za pomocą kasy rejestrującej sprzedaż na rzecz podmiotu gospodarczego, a paragon dokumentujący tą sprzedaż nie będzie zawierał NIP nabywcy, to brak jest podstaw do wystawienia do takiego paragonu faktury zawierającej NIP tego nabywcy.