Podczas zorganizowanej w czerwcu br. ogólnopolskiej konferencji „Praca zdalna – dylematy społeczno-prawne” była mowa o najważniejszych problemach i wątpliwościach związanych z planowanym wprowadzeniem do Kodeksu pracy przepisów o pracy na odległość.

W dyskusji wzięli udział przedstawicieli wszystkich środowisk zainteresowanych wprowadzeniem optymalnych regulacji prawnych: parlamentarzyści, przedstawiciele urzędów centralnych, pracodawców i związków zawodowych. Oto kwestie, na jakie zwrócono szczególną uwagę:

  • potencjalny przymus pracy zdalnej a brak możliwości zapewnienia zatrudnionemu bezpiecznego i higienicznego środowiska pracy,
  • problem kontroli pracy zdalnej, które wiążą się niejednokrotnie z koniecznością kontroli w domu pracownika,
  • regulacja czasu pracy podczas pracy zdalnej potrzeba określania wymiaru i rozkładu czasu pracy zdalnej i pracy stacjonarnej,
  • ryzyko zawodowe pracy zdalnej – wypadki przy pracy, w tym w kwestia obowiązków pracodawcy i domniemanej zgody na odwiedziny pracodawcy w miejscu wypadku.
Źródło: pip.gov.pl