Resort finansów zapowiada wydłużenie o ok. pół roku terminów na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także na złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji oraz sprawozdania CIT-TP/PIT-TP – dotyczących transakcji za 2017 i 2018 r.

Jest już gotowy projekt rozporządzenia w tej sprawie i trwają konsultacje. Zmiany wynikają z sygnałów wpływających do MF o tym, że wielu podatników ma trudności ze sporządzeniem dokumentacji i sprawozdań w ustawowych terminach. Najważniejszą zmianą jest wydłużenie podatnikom, którzy mają obowiązki dokumentacyjne z zakresie cen transferowych, terminu do:

  • sporządzenia dokumentacji podatkowej (lokalnej oraz grupowej),
  • złożenia urzędom skarbowym oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
  • dołączenia do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania.

Jak informuje MF, nowe przepisy o cenach transferowych obowiązujące od 2017 r., nałożyły na podatników nowe obowiązki dokumentacyjno-sprawozdawcze w zakresie cen transferowych (tj. dokumentacja lokalna, dokumentacja grupowa, oświadczenie, sprawozdanie CIT-TP/PIT-TP), a termin ich realizacji przypada generalnie na dzień złożenia zeznania podatkowego. Do MF docierały sygnały, wskazujące na duży nakład pracy, czasu i środków finansowych, aby zrealizować je w ustawowym terminie. W związku z tym obecnie trwają prace nad ograniczeniem i uproszczeniem obowiązków dokumentacyjnych podatników w zakresie cen transferowych.