Zgodnie z nowymi przepisami lokale mieszkalne związane z działalnością gospodarczą nie będą mogły być amortyzowane od stycznia 2023. Amortyzację będzie można zaliczyć w koszty tylko do końca 2022 r.

W świetle planowanych przepisów podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych będą mogli nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących:

  • budynkami mieszkalnymi,
  • lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość,
  • spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

– nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r. Po 1 stycznia 2023 r. nie będzie to już możliwe.