ZUS jest jedną z instytucji, która udziela pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej. Na stronie internetowej Zakładu można sprawdzić, jakie ulgi i na jakich zasadach obecnie przysługują oraz co należy zrobić aby je uzyskać. Zestawienie jest na bieżąco aktualizowane.

W tabelach opracowanych przez ZUS są zaprezentowane formy pomocy, z jakich można skorzystać, do kiedy są aktualne i jaki wniosek należy złożyć. Tam, gdzie pomoc ma formę świadczenia wskazano, na jaką kwotę wsparcia można liczyć. Znaleźć także można informację, kto może skorzystać z pomocy i jakie warunki musi spełnić.
Jak zapewnia ZUS, dane dotyczące dostępnych form pomocy dla przedsiębiorców, pracowników i osób na umowach cywilno-prawnych, będą na bieżąco aktualizowane.
Link do zestawienia: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/jakie-wsparcie-z-zus-mozna-uzyskac-w-ramach-tarczy-antykryzysowej/3822898?fbclid=IwAR2uPSo_3et-fmRkGWzzrCir1QlTaEgQYvDCVyFUxnPXPwEaq1DTYezhbN4