Wprowadzenie bezpłatnego urlopu opiekuńczego oraz zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej przewiduje podpisana przez Prezydenta nowelizacja Kodeksu pracy wdrażająca unijną dyrektywę rodzicielską. Czy za wolne dni zapłaci pracodawca?

Bezpłatny urlop rodzicielski

Zatrudniony może wnioskować o 5 wolnych dni w roku kalendarzowym w celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek) lub pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych.
Pracownikowi nie przysługuje za ten czas prawo do wynagrodzenia.

Zwolnienie z powodu siły wyższej

O 2 wolne dni albo 16 godzin w roku kalendarzowym może starać się pracownik w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli niezbędna jest natychmiastowa obecność pracownika.

W tym przypadku pracownik zachowuje za czas tego zwolnienia prawo do połowy wynagrodzenia obliczanego jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.