Zaczyna się sezon urlopowy. Przypominamy kilka kwestii ważnych dla pracodawcy w związku z  udzielaniem dni wolnych od pracy po to, by uniknęli ewentualnych problemów prawnych.

  1. Pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego. Nie może zrzec się prawa do urlopu ani przenieść tego prawa na inną osobę. W przypadku niewykorzystania urlopu z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny.
  2. Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność w zakładzie pracy jest niezbędna z powodu okoliczności nieprzewidzianych w chwili rozpoczynania urlopu. Koszty związane z odwołaniem ponosi pracodawca. Przesunięcie terminu urlopu może nastąpić z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.
  3. Pracownikom niepełnosprawnym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.
  4. Pracodawca, który nie udziela przysługującego pracownikowi urlopu wypoczynkowego lub bezpodstawnie obniża wymiar tego urlopu, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.