Od 1 stycznia 2024 r. w handlu i gastronomii, a także w automatach sprzedających produkty, pobierane są opłaty za pojemniki i kubki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w które pakowana jest żywność i napoje.

Stawki opłaty za opakowania z tworzyw sztucznych zostały określone w rozporządzeniu na poziomie 20 gr dla kubków na napoje oraz 25 gr dla pojemników na żywność.

Oto wyjaśnienia resortu finansów dotyczące opodatkowania opakowań w VAT:

  1. Czy opłata za opakowanie podlega VAT, w jakiej wysokości i czy należy ją wliczyć do podstawy opodatkowania w VAT?

Tak, opłata za opakowanie jest objęta VAT i należy ją wliczyć do podstawy opodatkowania. Stawka VAT zależy od tego, czy opakowanie jest sprzedawane razem z produktem, czy jako oddzielny produkt. W pierwszym przypadku stawkę należy dostosować do towaru, w drugim wynosi 23%.

  1. Czy opłata za opakowanie musi być oddzielnie wyszczególniona na paragonie i fakturze?

Opłata za opakowanie powinna być uwzględniona na paragonie lub fakturze, zgodnie ze stawką odpowiadającą temu towarowi lub opakowaniu. Nie musi być wyodrębniona.

  1. Czy pobrana opłata jest dla przedsiębiorcy przychodem i kosztem uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów PIT i CIT?

Nie – pobrana opłata nie jest dla przedsiębiorcy przychodem ani kosztem uzyskania przychodów zgodnie z przepisami PIT i CIT.

Źródło: MF