Od 1 stycznia 2025 r. zmienią się zasady obliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne przez osoby prowadzące własny biznes. Mają na tym skorzystać drobni przedsiębiorcy, a rozliczenia mają być prostsze i bardziej przejrzyste.

Jak zapewnia resort finansów, nowe zasady obliczania składki przyniosą korzyści dla 93% przedsiębiorców, szczególnie tych o niższych i średnich dochodach.

  • wszyscy podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą rozliczaną na skali podatkowej zapłacą składkę w wysokości 310 zł miesięcznie (w warunkach roku 2025).
  • podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą opodatkowani 19% liniową stawką PIT, których dochody miesięczne nie przekroczą 2-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w stosunku do obecnego systemu zyskają co najmniej ok. 100 zł miesięcznie (w warunkach 2025 r.). Wraz ze wzrostem dochodów (do 2-krotności przeciętnego wynagrodzenia) ich korzyść na niższej składce będzie rosła i wyniesie maksymalnie ok. 530 zł miesięcznie.
  • podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, którzy uzyskają przychody miesięczne w wysokości nieprzekraczającej 4-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia zapłacą (w warunkach roku 2025) zyskają około 310 zł miesięcznie. W zakresie przychodów przekraczających 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przedsiębiorcy na ryczałcie zapłacą minimalna składkę (w kwocie 9% od 75% minimalnego wynagrodzenia) oraz 3,5% od nadwyżki ponad 4-krotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.
  • wszyscy przedsiębiorcy opłacający podatek PIT na karcie podatkowej zyskają na zmianie polegającej na obniżeniu składki zdrowotnej liczonej jako 9% od podstawy stanowiącej 75% minimalnego wynagrodzenia (obecnie składka wynosi 9% od 100% minimalnego wynagrodzenia). W tym przypadku również zostanie uchylona możliwość odliczania (części) składek zdrowotnych od PIT.
Źródło: MF