Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. przez przedsiębiorców, ujednolicenie terminów na rozliczenie PIT oraz uszczelnienie ulgi na zabytki dla remontów. To najważniejsze modyfikacje zapowiadanych od połowy roku zmian w PIT po konsultacjach z biznesem.

Rozwiązania zaproponowane przez MF zostały uzupełnione o kilka nowych rozwiązań.

Zmiana formy opodatkowania przez liniowców i ryczałtowców

Najbardziej oczekiwane z nich, to możliwość wyboru rozliczenia na skali podatkowej przez tych przedsiębiorców, którzy na początku roku wybrali podatek liniowy lub ryczałt. Przedsiębiorcy na podatku liniowym będą mogli się na to zdecydować ex post, czyli po zakończeniu roku podatkowego. Natomiast ryczałtowcy po zakończeniu roku lub w trakcie roku podatkowego, do 22 sierpnia 2022 r. W tym drugim przypadku będą płacić PIT na zasadach ogólnych za pół roku podatkowego. W ten sposób realizujemy postulat biznesu, doradców podatkowych i księgowych.

Wspólny termin na zeznanie roczne w PIT

Nowym rozwiązaniem jest też ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT – do 30 kwietnia.

Ulga na zabytki

Ulga na zabytki zostaje, ale będzie obowiązywała wyłącznie na remonty, ale już nie na zakup. Dojdzie też warunek formalny – z ulgi korzystać będzie można po zatwierdzeniu remontu przez konserwatora zabytków.

Postulaty księgowych

Na wniosek księgowych na 1 stycznia 2023 r. przesunięto możliwość korzystania z kwoty wolnej przy zaliczkach u maksymalnie trzech płatników.

Również na wniosek księgowych i biur rachunkowych zrezygnowano z części obowiązków płatników, w tym wystąpienia w terminie do 15 czerwca 2022 r. do podatników o aktualizację PIT czy informowania podatnika przed pierwszą wypłatą o możliwości złożenia oświadczeń i wniosków mających wpływ na obliczenie zaliczki. Poza tym oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki będą w jednym wzorze formularza PIT-2.

Źródło: MF