Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, który może w istotny sposób wpłynąć na podatek od nieruchomości od firm. Konieczne są zmiany w przepisach.

Ustawodawca ma półtora roku na wprowadzenie nowej definicji budowli jako przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Trybunał Konstytucyjny uznał bowiem, że aktualna definicja jest niezgodna z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych. Pojawia się w związku z tym pytanie, czy orzeczenie nie pociągnie za sobą fali wniosków o wznowienie zakończonych postępowań dotyczących opodatkowania budowli oraz o zwrot nadpłaty ze względu na pobranie podatku w oparciu przepisy sprzeczne z Konstytucją.
Eksperci przewidują, że orzeczenie w znaczący sposób wpłynie na opodatkowanie przedsiębiorców w przyszłości. W jaki sposób? Wszystko stanie się jasne po publikacji znowelizowanych przepisów.