Rozpoczyna się sezon komunijny – dzieci otrzymują z tej okazji drogie upominki lub znaczne kwoty pieniędzy. W większości przypadków można liczyć na zwolnienie z podatku, ale w niektórych przypadkach trzeba podzielić się prezentem z fiskusem.

Rodzice zapłacą za dziecko podatek od spadków i darowizn w zależności od tego, kto przekazuje prezent i jaka jest jego wartość. W tym roku kwoty wolne od podatku wnoszą:

  • dla I grupy podatkowej (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, prapradziadkowie, rodzeństwo, ojczym, macocha) – 10 434 zł
  • dla II grupy (dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców) – 7878 zł
  • dla III grupy podatkowej (pozostałe osoby) – 5308 zł

Ważne! Do tych limitów wlicza się wszystkie darowizny od jednej osoby z okresu 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie obdarowanie.

Przekroczenie wskazanych wyżej kwot od darczyńców z I grupy podatkowej nie oznacza, że nie można skorzystać ze zwolnienia od podatku. – wystarczy, że w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania prezentu złożyć druk SD-Z2 rodzice złożą taki dokument. Trzeba też pamiętać, aby pieniądze były przelane na konto bankowe.
Jeśli zostaną przekroczone limity na II i III grupy podatkowej, rodzice powinni zgłosić darowizny w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek.