Od maja br. w aplikacji mObywatel 2.0 działa nowa bezpłatna usługa, która ułatwia zarządzanie działalnością gospodarczą. Jest skierowana przede wszystkim do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i ma wiele funkcji wspomagających codzienną pracę.

Usługa Firma w mObywatel 2.0 to umożliwia:

  • Pobieranie zaświadczeń o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formacie PDF bezpośrednio na swój telefon, co jest szczególnie przydatne w sytuacjach biznesowych i urzędowych.
  • Udostępnianie danych (jak NIP, REGON) lub pełnych danych do faktury swoim kontrahentom przez SMS, e-mail czy komunikator. To znacznie upraszcza proces wymiany informacji, co jest kluczowe w dynamicznym środowisku biznesowym.
  • Usługa Firma przy każdym uruchomieniu aplikacji pobiera aktualne dane z CEIDG, co gwarantuje, że przedsiębiorca zawsze widzi najbardziej aktualne informacje o swojej firmie.
  • Jest możliwość kopiowania wybranych informacji oraz udostępniania pełnych danych do faktury.
  • W aplikacji można znaleźć szczegółowe dane kontaktowe, adresowe, a także kody PKD definiujące obszar działalności gospodarczej.

Więcej informacji można znaleźć na stronie info.mObywatel.gov.pl.