Grudzień to czas przekazywania pracownikom i kontrahentom świątecznych prezentów, organizacji firmowych wigilii i dekorowania pomieszczeń z okazji nadchodzących świąt. Warto sprawdzić, jakie konsekwencje mają te wydatki w zakresie podatków i składek ZUS.

Pracodawca i pracownik nie zapłacą podatku dochodowego ani składek ZUS od paczek świątecznych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Warunkiem jest nieprzekroczenie górnej granicy kwoty przeznaczonej na podarek tj. 2 000 zł i zróżnicowanie wartości prezentów od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej obdarowanych.

Alternatywą dla świątecznych paczek są bony i talony. Jednak w tym przypadku zakup ze środków ZFŚS jest wyłączony ze składek ZUS, ale stanowią przychód ze stosunku pracy i tym samym, inaczej niż paczki świąteczne – podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Do bonów towarowych nie stosuje się bowiem zwolnienia od opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 67 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stąd od paczki będzie przysługiwało pracownikowi zwolnienie od podatku, ale od bonu już nie.

Sfinansowanie prezentów ze środków spoza ZFŚS (np. ze środków obrotowych firmy) oznacza to dla pracownika przychód ze stosunku pracy, od którego pracodawca musi potrącić zaliczkę na PIT.

Obdarowując kontrahentów, trzeba się liczyć z zapłatą VAT, chyba że łączna wartość prezentów przekazywanych jednej osobie nie przekroczy 100 zł w ciągu roku lub 20 zł jednorazowo. Aby uniknąć zapłaty PIT/CIT prezent musi być tańszy niż 200 zł i pełnić funkcję reklamową.

Organizując firmową wigilię, pracodawca może wrzucić związane z nią wydatki w firmowe koszty, ale tylko w odniesieniu do pracowników. Jeśli w uroczystości biorą udział inne osoby, np. kontrahenci, to w tej części będzie to niemożliwe.

Wydatki na zakup choinek, oświetlenia, ozdób, stroików i innych akcentów świątecznych mogą być ujęte w kosztach podatkowych. Zdaniem organów skarbowych należy je traktować jak koszty związane z funkcjonowaniem firmy i zaliczyć w całości do kosztów uzyskania przychodów, o ile są racjonalne i wykazują związek przyczynowo-skutkowy z przychodami. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia VAT w związku z nabyciem artykułów dekoracyjnych i elementów wykorzystywanych w miejscach prowadzenia działalności (w siedzibie, biurach, centrach logistycznych i magazynach).