Pakiet SLIM VAT 3 to kolejne ułatwienia w rozliczaniu podatku VAT, w tym m.in. wyższy limit sprzedaży dla małego podatnika, prostsze fakturowanie i zmniejszenie formalności, a w konsekwencji poprawa płynności finansowej firm.

Jedną z najbardziej oczekiwanych przez biznes zmian jest podwyższenie limitu wartości sprzedaży małego podatnika z 1,2 do 2 mln euro, co wpłynie na zwiększenie liczby podatników uprawnionych do stosowania metody kasowej oraz rozliczeń kwartalnych w VAT.

Nowelizacja przewiduje rozszerzenie możliwość dysponowania środkami na rachunku VAT – będzie nimi można opłacić również podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od sprzedaży detalicznej, tzw. podatek cukrowy, tzw. podatek od produkcji okrętowej, opłatę od „małpek” oraz podatek tonażowy.

SLIM VAT 3 to zmniejszenie formalności w obrocie międzynarodowym – rezygnacja z wymogu posiadania faktury dot. wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT) przy odliczaniu podatku naliczonego z tego tytułu.

Ustawa doprecyzowuje zasady stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących, w przypadku gdy faktura została wystawiona w walucie obcej. Wprowadza możliwość rezygnacji z korekty, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2%.

Pakiet SLIM VAT 3 to prostsze fakturowanie i mniej obowiązków z tym związanych. Zmiany oznaczają uproszczenia w zakresie raportowania rozliczeń dotyczące fakturowania (m.in. dostosowanie warunków wystawienia faktury do e-paragonu) oraz prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (m.in. możliwość rezygnacji z obowiązku drukowania dokumentów fiskalnych przez podatników).

Znowelizowane przepisy konsolidują wydawanie wiążących informacji poprzez wyznaczenie jednego organu właściwego do wydawania WIS, WIA, WIT oraz WIP. Zlikwidowano opłaty za wniosek o wydanie WIS.

Większość omówionych przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2023 r.

Źródło: Ministerstwo Finansów