2023 rok przyniósł istotne zmiany dla osób wynajmujących nieruchomości na cele prywatne. Wprowadzone przez Polski Ład zmiany sprawiają, że obecnie jedyną dostępną formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to m.in. koniec odliczania kosztów uzyskania przychodu.

W tej chwili najem prywatny można rozliczać wyłącznie na podstawie ryczałtu wg stawek:

  • Do 100 000 zł przychodu rocznie – 8,5%,
  • Od nadwyżki ponad 100 000 zł – 12,5%.

W ciągu roku podatkowego nie trzeba składać żadnych deklaracji, wystarczy wpłacać zaliczki na podatek. Wszystkie uzyskane przychody muszą być  wykazane w rocznym zeznaniu PIT-28. Formularz ten należy złożyć do urzędu skarbowego w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym – w formie papierowej, dostarczając zeznanie osobiście lub wysyłając pocztą (najlepiej za potwierdzeniem odbioru) lub elektronicznie – przez e-Deklaracje lub usługę Twój e-PIT w serwisie e-Urząd Skarbowy.