W 2023 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Jeśli okaże się że składka została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot, a jeśli została opłacona w kwocie niższej niż ustalona trzeba uregulować ją wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Od 1 stycznia 2022 roku podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalana jest w zależności od tego:

  • jaki rodzaj pozarolniczej działalności prowadzi płatnik składek i
  • jaką formę opodatkowania stosuje do przychodów z tej działalności.

Roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne służy ustaleniu składki na podstawie przychodów/dochodów w nim osiągniętych.

Kogo dotyczy roczne rozliczenie?

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej dotyczy płatnika składek, korzystającego z jednej z poniższych form opodatkowania:

  • zasady ogólne – podatek według skali,
  • zasady ogólne – podatek liniowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Obowiązkiem nie są objęte osoby rozliczające się na podstawie karty podatkowej, twórcy i artyści, wspólnicy spółki komandytowej, jednoosobowej spółki z o.o. i osoby współpracujące.

Do kiedy i jak przekazać roczne rozliczenie?

Dokument z rocznym rozliczeniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 rok trzeba złożyć do 22 maja 2023 roku.

Rozliczenie: nadpłata do zwrotu lub niedopłata do uregulowania

Jeżeli w wyniku rocznego rozliczenia okaże się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne została:

  • opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot – chyba że przedsiębiorca ma zaległości za składki lub nienależnie pobrane świadczenia z ubezpieczenia społecznego,
  • opłacona w kwocie niższej niż ustalona – trzeba ją uregulować wraz ze składką za kwiecień 2023 roku, czyli do 22 maja.

Jak złożyć wniosek o zwrot nadpłaty?

Wniosek o zwrot nadpłaty ZUS utworzy na profilu płatnika na Platformie Ubezpieczeń Społecznych (PUE) ZUS. Wniosek należy sprawdzić i podpisać, a następnie wysłać go do ZUS – do 1 czerwca 2023 roku. Nadpłata zostanie przekazana na rachunek bankowy, który jest zapisany na koncie płatnika składek, najpóźniej do 1 sierpnia.

Źródło: zus.pl