W połowie listopada 2023 r. wchodzą w życie zmiany w rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Oznacza to nowe obowiązki pracodawców.

W świetle rozporządzenia przez stanowisko pracy należy rozumieć przestrzeń pracy z:

  • wyposażeniem podstawowym, w tym monitorem ekranowym, klawiaturą, myszą lub innymi urządzeniami wejściowymi, oprogramowaniem z interfejsem dla użytkownika,
  • krzesłem i stołem,
  • opcjonalnym wyposażeniem dodatkowym, w tym stacją dysków, drukarką, skanerem, uchwytem na dokumenty, podnóżkiem.

Nowością jest obowiązek zapewnienia przez pracodawcę już nie tylko okularów korygujących wzrok, ale także szkieł kontaktowych.

Poza tym, w przypadku pracy zdalnej na urządzeniach przenośnych (np. laptopach), to pracownik ma zorganizować sobie stanowisko pracy (w uzgodnieniu z pracodawcą) i złożyć oświadczenie, że jest ono zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach.