Regulując składki na ZUS za grudzień 2021 r. jeszcze w tym miesiącu, będzie można po raz ostatni odliczyć składkę zdrowotną na obecnych zasadach, a tym samym zapłacić mniejszy podatek.

W związku z rewolucją w zasadach odliczania składek zdrowotnych, które wprowadza Polski Ład, od początku przyszłego roku nie będzie już możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku, zmienią się tez zasady jej naliczania.
W stanie prawnym obowiązującym do końca 2021 r., zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych obniżana jest o składkę zdrowotną w wysokości nieprzekraczającej 7,75% jej podstawy.
Dlatego wpłacając wcześniej składki zus-owskie za grudzień 2021 jeszcze w tym roku, będzie można po raz ostatni odliczyć  składkę i zaoszczędzić na podatku. Ale uwaga: aby skorzystać z tej możliwości trzeba wpłacić wszystkie należności składkowe do ZUS dla grudzień również za pracowników – nie tylko składkę zdrowotną!
Przypominamy jednocześnie, że w wyniku zmiany przepisów składka na ubezpieczenie zdrowotne osoby prowadzącej działalność gospodarczą nie będzie miała, tak jak dotychczas, stałej zryczałtowanej wysokości. Na jej wartość będzie miała wpływ forma opodatkowania oraz wysokość osiąganych dochodów lub przychodów. Co miesiąc będziemy raportować do ZUS dochód firmy i na tej podstawie wyliczać składki ZUS. Poza tym składki będą płacone do 20 dnia miesiąca, a nie jak do tej pory do 10 dnia miesiąca.