Od 1 stycznia 2023 r. płaca minimalna ma wzrosnąć do 3 490 zł, a od 1 lipca – do 3600 zł. Podwyżki obejmą również minimalne stawki godzinowe przy umowach cywilnoprawnych. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w tej sprawie.

W lipcu przyszłego roku płaca minimalna będzie o 590 zł wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę w bieżącym roku., a minimalna stawka godzinowa o 3,80 zł.

Podwyżka płacy minimalnej oznacza też podniesienie wysokości składek na ZUS w 2023 r., także dla początkujących przedsiębiorców, którzy korzystają z preferencyjnych składek.