Zwrot pracownikom dodatkowych udokumentowanych kosztów związanych z wykorzystaniem w podróży służbowej samochodu prywatnego, jak np. opłaty za płatne parkingi czy opłaty za autostrady, stanowi dla pracowników przychód w PIT. Podlega on jednak zwolnieniu, więc na pracodawcy nie ciążą obowiązki płatnika w związku ze zwrotem pracownikom takich kosztów.

Gdy pracownik otrzymuje polecenie służbowe wyjazdu poza miejscowość będącą jego miejscem zamieszkania i pracy może skorzystać z prywatnego samochodu (na podstawie umowy z pracodawcą).

Pracownikowi, który w czasie podróży krajowej lub podróży zagranicznej poniósł inne niezbędne wydatki związane z tą podróżą, określone lub uznane przez pracodawcę, zwraca się je w udokumentowanej wysokości.

Dokonując zwrotu opłat za parking i przejazd autostradą pracownikowi używającemu dla potrzeb służbowych samochodu prywatnego, pracodawca nie jest zobowiązany do obliczania, pobrania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Kwota zwolnienia z tytułu zwrotu kosztów z tytułu opłat za płatne parkingi oraz opłat za autostrady nie podlega wliczeniu do kwoty zwolnienia limitowanego, dotyczącego kosztów samego przejazdu (tzw. kilometrówki).