W okresie letnim, gdy temperatury mogą znacznie wzrosnąć, pracodawcy muszą szczególnie dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników. Oto najważniejsze obowiązki pracodawców podczas upałów, bazujące na przepisach dotyczących pracy w wysokich temperaturach.

Utrzymanie odpowiednich warunków w pomieszczeniach pracy

 1. Temperatura w pomieszczeniach pracy.
  W pomieszczeniach pracy należy utrzymywać temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy.
 2. Wentylacja i klimatyzacja.

Pomieszczenia pracy powinny być wyposażone w odpowiednie systemy wentylacji, aby zapewnić świeże powietrze. Systemy klimatyzacji muszą być regularnie konserwowane i utrzymywane w dobrym stanie technicznym. Klimatyzacja nie może powodować przeciągów ani bezpośredniego nawiewu na stanowiska pracy.

 1. Pomieszczenia wypoczynkowe.

W miejscach, gdzie temperatura jest stale wyższa niż 30°C z powodu procesów technologicznych, należy zapewnić pomieszczenia do wypoczynku pracowników, wyposażone w stoły i krzesła spełniające wymagania ergonomiczne.

Organizacja pracy na zewnątrz

 1. Zabezpieczenie stanowisk pracy.

Stanowiska pracy na zewnątrz powinny być zorganizowane w sposób chroniący pracowników przed nadmiernym nasłonecznieniem, opadami, silnym wiatrem i innymi zagrożeniami atmosferycznymi.

 1. Ochrona przed słońcem.

Pracownicy powinni nosić odzież ochronną, nakrycia głowy oraz stosować kremy z filtrem UV. Zaleca się organizowanie pracy w chłodniejszych porach dnia oraz wprowadzenie częstych przerw w cieniu.

Zapewnienie napojów i posiłków

 1. Napoje.

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom pracującym w wysokich temperaturach odpowiednią ilość wody do picia oraz innych napojów wzbogaconych w sole mineralne i witaminy.

W warunkach mikroklimatu gorącego, gdzie wskaźnik WBGT przekracza 25°C, oraz na stanowiskach pracy, gdzie temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C, napoje muszą być dostępne przez cały czas pracy.

 1. Posiłki.

Pracodawca musi zapewnić posiłki regeneracyjne pracownikom wykonującym ciężką pracę fizyczną w wysokich temperaturach, gdzie wydatek energetyczny przekracza 1500 kcal dla mężczyzn i 1000 kcal dla kobiet.

Dodatkowe obowiązki

 1. Skracanie czasu pracy.

W wyjątkowo wysokich temperaturach pracodawca może skrócić czas pracy lub wprowadzić dodatkowe przerwy, bez obniżania wynagrodzenia pracowników.

 1. Szkolenia i ocena ryzyka.

Pracodawca powinien przeprowadzać regularne oceny ryzyka zawodowego związanego z wysokimi temperaturami oraz szkolić pracowników w zakresie rozpoznawania objawów przegrzania i udzielania pierwszej pomocy.

 1. Monitorowanie stanu zdrowia.

Pracodawca powinien monitorować stan zdrowia pracowników, szczególnie pod kątem objawów chorób związanych z przegrzaniem, takich jak udar cieplny czy wyczerpanie cieplne.

Pamiętajmy, że zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest najważniejsze. Przestrzeganie powyższych zasad pomoże uniknąć niebezpiecznych sytuacji i zapewni komfort pracy nawet w najbardziej upalne dni.

Źródło: Państwowa Inspekcja Pracy