Resort finansów poinformował, że Krajowy Systemu e-Faktur (KSeF), który miał obowiązywać w formie obligatoryjnej od 1 lipca 2024 r., zostanie wdrożony w późniejszym terminie. Na razie nie podano nowej daty.

Jako przyczynę przesunięcia terminu podano konieczność przeprowadzenia zewnętrznego audytu informatycznego dotyczącego systemu. Wykryto bowiem błędy, które uniemożliwiają wprowadzenie obligatoryjnego KSeF w zakładanym terminie. Podejmując tę decyzję, minister finansów wziął również pod uwagę opinie przedsiębiorców.

Podatnicy mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Obowiązek e-fakturowania co do zasady miał wejść w życie 1 lipca 2024 r., a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.

Źródło: MF