Takie urządzenia to korzystne rozwiązanie, ponieważ w lecie można korzystać z klimatyzacji, a w chłodniejsze dni z ogrzewania. Czy wydatek na klimatyzację z funkcją ogrzewania mieści się w katalogu wydatków uprawniających do podatkowej ulgi termomodernizacyjnej, który może zostać odliczony w zeznaniu za 2023 r.?

Odliczeniu mogą podlegać wyłącznie wydatki, które zostały uwzględnione w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych i zostały poniesione w związku z realizacją konkretnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Nie zostały w nim uwzględnione wydatki na dostarczenie i montaż klimatyzacji z funkcją ogrzewania. Zatem należy uznać, że wydatki poniesione na zakup klimatyzacji z funkcją grzania – również  klimatyzacji ze wbudowaną pompą ciepła.

Ne można więc zaliczyć do wydatków związanych z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w rozliczeniu rocznym składanym za rok 2023, wydatków poniesionych na zakup i montaż klimatyzacji z funkcją grzania działającą w trybie pompy ciepła.

Źródło: interpretacja indywidualna 0113-KDIPT2-2.4011.487.2023.1.AKU