W każdej firmie mogą zajść nieprzewidziane okoliczności, które spowodują konieczność odwołania pracownika z urlopu lub zmiany terminu jego wypoczynku. Wyjaśniamy, co o takiej sytuacji mówią  przepisy prawa pracy.

Odwołanie pracownika z urlopu

Jest ono możliwe tylko w przypadku, gdy obecności podwładnego w firmie wymagają okoliczności nieprzewidziane w chwili rozpoczynania przez niego urlopu.

Odwołanie z urlopu wymaga wydania polecenia w taki sposób, aby pracownik mógł się z nim zapoznać – najlepiej pisemnie lub telefonicznie (rozmowa powinna się odbyć przy świadku). Dyspozycja powinna wskazywać:

  • okoliczności, które spowodowały decyzję,
  • terminie stawienia się w pracy.

Koszty, które pracownik musi ponieść w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu pokrywa pracodawca. Dotyczy to transportu, kosztów pobytu na urlopie za część niewykorzystanego urlopu, przy czym obowiązek sfinansowania tych wydatków obejmuje nie tylko samego pracownika, ale całą rodzinę, jeśli spędza on urlop z najbliższymi.

Zmiana terminu urlopu

Zmiana terminu zaplanowanego wcześniej urlopu wypoczynkowego jest natomiast możliwa z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy, na przykład z powodu awarii, kontroli pracodawcy przez organy zewnętrzne, przesunięcia terminu odbioru obiektu budowanego.

Źródło: biznes.gov.pl