Celem komitetu jest zebranie minimum 100 tys. podpisów pod projektem ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców, którego ideą jest, aby przedsiębiorca miał możliwość wyboru, czy chce się ubezpieczać w ZUS, czy chce zadbać o swoją emeryturę w inny sposób.

Za ideą powstania Komitetu stoi Rada Przedsiębiorców powołana przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców Adama Abramowicza. Rzecznik MŚP od początku swojego urzędowania zwraca uwagę, że „ryczałtowy ZUS” jest barierą w prowadzeniu działalności gospodarczej dla małych firm. System dobrowolnych składek na ubezpieczenie społeczne dla przedsiębiorców z powodzeniem od lat funkcjonuje w Niemczech.

Pomysłu likwidacji obowiązkowych składek ZUS nie popiera Prezes Zakładu. Zwraca uwagę, że w tej chwili ponad 80 proc. emerytów w Polsce utrzymuje się jedynie ze świadczeń, które wypłacają publiczne systemy emerytalne organizowane przez państwo. Prezes ZUS powołuje się na ekonomistów zdaniem których trudno sobie wyobrazić, aby wszyscy obywatele mogli samodzielnie oszczędzać na starość, inwestować w giełdę, nieruchomości, złoto czy dzieła sztuki oraz aby te działania przyniosły lepszy rezultat niż system powszechny.

Zdaniem założycieli Komitetu mitem są twierdzenia, że wprowadzenie dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców „zrujnuje” finanse Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Z przeprowadzonych przez Komitet analiz wnika, że w wypadku skorzystania przez danego przedsiębiorcę ze zwolnienia z obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, to pomimo zmniejszenia wpływów do FUS, zwiększą się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego.

Źródło: https: rzecznikmsp.gov.p, Infor.pl