Aktualności2016-12-13T18:49:55+01:00

Umowa o pracę na okres próbny

24 maja, 2023|

Ostatnie zmiany przepisów Kodeksu pracy objęły również warunki zatrudniania pracowników na okres próbny. Co do zasady taka umowa może być zawarta na 3 miesiące. Ponowne zawarcie umowy na czas próbny jest dopuszczalne jest tylko jednokrotnie i to nie zawsze.

Ogólnodostępny bufet nie stanowi przychodu pracowników

24 maja, 2023|

Świadczenie polegające na nieodpłatnym udostępnianiu przez pracodawcę posiłków dla pracowników w formie ogólnodostępnego bufetu nie stanowi dla nich przychodu podlegającego podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Potwierdza to wyroku Trybunału Konstytucyjnego i liczne interpretacje organów skarbowych.

Weszły w życie przepisy o fundacji rodzinnej

24 maja, 2023|

Fundatorem może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a więc m.in. prawo swobodnego dysponowania swoim majątkiem. Fundację rodzinną będzie mogło utworzyć także kilku fundatorów, z wyjątkiem fundacji rodzinnej tworzonej w testamencie. Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła natomiast zostać osoba fizyczna i organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

10 maja, 2023|

W 2023 r. przedsiębiorcy po raz pierwszy mają obowiązek złożyć roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2022 r. Jeśli okaże się że składka została opłacona w kwocie wyższej niż ustalona, będzie przysługiwał jej zwrot, [...]

Przejdź do góry