Zmiany ważne dla pracodawców w 2020

2020-01-08T18:09:29+01:008 stycznia, 2020|Aktualności|

Nowe stawki minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz w umowach zlecenia i Pracownicze Plany Kapitałowe – to najważniejsze nowości z zakresu prawa praca w tym roku. Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 2600 zł brutto to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, która obowiązuje od 1 stycznia 2020 r. Przysługuje ono osobom zatrudnionym na etacie i dotyczy każdego rodzaju umowy o pracę. Obliczając wysokość wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

  • dodatku za staż pracy,
  • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • nagrody jubileuszowej,
  • odprawy pieniężnej przysługującej w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy.
Podwyżka płacy minimalnej oznacza też wzrost dodatku za pracę w porze nocnej (21.00 - 7.00). Stawka godzinowa

Obszary kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w 2020

2020-01-08T18:08:38+01:008 stycznia, 2020|Aktualności|

Główny Inspektor Pracy przedstawił program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rozpoczynający się rok. Kontroli mogą się spodziewać m.in. handlowcy i firmy budowlane. Plan zadań długofalowych na lata 2019-2021 zakłada objęcie szczególną formą nadzoru zakładów pracy, w których wystąpiły wypadki przy pracy. Celem kontroli i działań nadzorczych będzie ograniczanie zagrożeń wypadkowych poprzez wdrożenie elementów zarządzania bezpieczeństwem pracy. Przedmiotem długofalowych działań inspektorów będą także zakłady, w których występuje narażenie na czynniki o działaniu rakotwórczym lub mutagennym. PIP będzie kontynuować drugi etap kampanii prewencyjno-kontrolnej „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach zajmujących się obróbką mięsa”. Przewiduje on kontrole u pracodawców, którzy zakończyli działania dostosowujące ich firmy do standardów prawa i kontrole t

Co skontroluje skarbówka w 2020 roku?

2020-01-08T18:06:44+01:008 stycznia, 2020|Aktualności|

Optymalizacje podatkowe w CIT i optymalizacje podatkowe będą priorytetami kontroli skarbowych w rozpoczynającym się roku. Wśród obszarów, które znajdą się pod lupą fiskusa będą też zwroty podatku VAT, co ma pomóc w dalszym ograniczeniu luki w tym podatku. Nowym priorytetem będzie uszczelnienie podatku akcyzowego. Jeśli chodzi o branże, które będą kontrolowane resort finansów wskazuje na sektor paliw, alkoholu i tytoniu. Źródło: PAP, rozmowa z Piotrem Walczakiem, wiceministrem finansów, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej.

Zatrudnienie ukraińskiej pomocy domowej bez PIT

2020-01-08T18:05:16+01:008 stycznia, 2020|Aktualności|

Osoba fizyczna, która zwiera umowę o świadczenie usług w zakresie pomocy domowej (sprzątanie, gotowanie, zakupy, opieka) z obywatelem musi płacić PIT, ale trzeba pamiętać o zgłoszeniu do ZUS. Jak wynika z wydanej niedawno interpretacji podatkowej, wynagrodzenie wypłacane na podstawie zawartej przez obywatela polskiego umowy o świadczenie usług przez osobę z Ukrainy należy zakwalifikować jako przychód z innych źródeł, a nie do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o których mowa w ustawie o PIT. Wynika to także z podpisanych przez Polskę umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Uzyskiwany w naszym kraju dochód osoby zamieszkałej na Ukrainie, wypłacany przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, kwalifikowany do przychodów z innych źródeł, podlega opodatkowaniu tylko na Ukrainie, nie w Polsce. W związku z tym na zleceniodawcy/usługodawcy nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego od

Przejdź do góry